top of page

Digitalizace

Inteligentní data, řešící monitoring zařízení a pracovišť, spojují fyzikální a kybernetický svět výroby. Toto spojení výrazným způsobem posunuje digitalizaci průmyslu na novou úroveň.

 

Monitoring (sbírání potřebných dat) není výsadou jen nových pracovišť, ale je jej možné úspěšně integrovat do stávajícího pracoviště, či stroje, který vám již dlouhodobě úspěšně slouží.

 

Inteligentní data jsou výsledkem digitalizace a datové analytiky. Abychom se dopracovali k informacím a hodnotě, kterou data uvnitř firmy představují, je potřeba je nejdřív posbírat, zpracovat a analyzovat. K tomu využíváme výstupy z digitálních i analogových výstupů sledovacích zařízení.

 

Následně je možné aplikovat pokročilé metody zpracování dat, aplikovat statistické a predikční modely, sledovat chování systémů a strojů v reálnem čase nebo předcházet výpadkům ve výrobních procesech.

Technologie umožňují sbírat data přímo z výrobních linek nebo dokonce i z ručních pracovišť, předzpracovávat je na lokální úrovni a vizualizovat do přehledných reportů nebo pracovních ploch, odesílat do cloudu na další zpracování nebo je obohatit o nevýrobní data a vizualizovat na mobilních zařízeních.

 

Inteligentní data nejsou cílem, ale nástrojem, jak dosáhnout stanovených cílů, identifikovat nové business modely, optimalizovat výrobní procesy nebo predikovat údržbu. Zmíněné nástroje využívají data jako základní vstup a předpoklad pro lepší a přesnější rozhodování.

SMAR DATA SYSTEM(SDS) řeší efektivně monitoring výroby a procesů, ale nejenom to. Tento systém dokáže růst s Vašimi požadavky, je ekonomický pro ruční pracoviště, vhodný pro sledování nových i starých strojů, ale třeba i pro rozsáhlé technologie.

 

SDS je flexibilní a dokáže Vám poskytnout ta správná data pro Vaše rozhodování. Umožní Vám optimalizovat náklady na výrobu, údržbu, zvýšit kvalitu a mnoho dalšího.

 

SMAR DATA SYSTEM Vám odhalí i to, co jste dosud netušili.

• Zvýšení kvality a zvýšení efektivity výroby

• Úspora díky prediktivní údržbě

• Dodržení bezpečnosti a legislativy

• Přehled o prostojích

• Vizualizace dle požadavků

• Možnost optimalizace

smar data system
smar data systém

Ukázka výstupu datasystému integrovaného do provozu kalící pece

monitorng zařízení
vývoj aplikací
3D skenování
služby
bottom of page