top of page

Společnost SMAR s.r.o. provádí instalaci a servis robotizační techniky, dále je obchodním zastoupením firmy ABB včetně kompletní realizace projektů, dále se zabývá pronájmem průmyslových robotů a dodávkou hardware pro inteligentní domy.

Touto politikou kvality deklarujeme:

 

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme společností, orientující se silně na zákazníka,

 • cílem všech našich činností je vždy splnění všech požadavků zákazníka na kvalitní provedení zakázek,

 • naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení všech našich zákazníků.

VZTAH K FIRMĚ, TRHU

 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR,

 • společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

​​

 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu kvality, 

 • kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti,        

 • motivujeme zaměstnance k práci bez chyb,

 • vytváříme podmínky pro odborný a profesní růst všech zaměstnanců,

 • zaměstnanci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení hlavními nositeli výkonnosti naší společnosti.

VZTAH K EXTERNÍM POSKYTOVATELŮM

 • Všichni naši externí poskytovatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací, chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní externí poskytovatele – z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili očekávání nejen naše, ale i našich zákazníků.

VZTAH K SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

 • Vedení společnosti se zavazuje k pravidelnému ověřování funkčnosti zavedeného systému managementu kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2016.

 • Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.

 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém. Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality našich procesů. Zlepšování chápeme jako proces stálý a systematický.

bottom of page